Door kennis te delen en ervaringen samen te evalueren kan de liftingdevice® boven elke verwachting uitstijgen. Door de issues die optreden in het werk in onze community te delen, kan het Ontwikkel- en Productie team mee kijken en ideeën die ontstaan met de gebruikers groep delen. Om in de ontwerpfase zoveel mogelijk problemen te kunnen elimineren.